پائیز مینودشت 1392

Posted by HAMZEH (MINOODASHT, Iran) on 3 December 2013 in Landscape & Rural.

سيد حسن كاوشي from اروميه, Iran

زیباست

3 Dec 2013 6:56am

hojjat from minoodasht, Iran

سلام
ثبت زیباییست
آفرین

3 Dec 2013 7:19am

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی زیباست
.
چه باد پاییزیِ شدیدی
.
ترکیب، رنگها، نورها و این مسیر خیلی قشنگ هستند

3 Dec 2013 7:37am

mahdi from rostamkola, Iran

خیلی زیباست
!!!واقعا چه بادی می زد

4 Dec 2013 9:27am

fereshteh. from Iran

دقیقا احساس می کنی این وزش باد را
موفق باشید

7 Dec 2013 10:06am

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+